Đây là công việc hàng đầu, quan trọng nhất khi quản lý hệ thống.

Đầu tiên ta cần tìm hiểu: thành phần quan trọng khi backup (ngoài Data) là System State

System State là Database của hệ thống, bao gồm:

+ Boot files: các file liên quan đến quá trình khởi động.

+ Registry (theo mình thì đây là thành phần quan trọng nhất).

+ Com+ ( thư viện liên kết động – Component Service – môi trường để phát triển phần mềm).

+ Chứa tất cả đối tượng (object) của windows (user, group, local group policy, v.v).

+ Certificate Services (nếu có cài đặt).

+ Cluster Database (nếu có). v.v

Tag: huong dan backup windows server 2008 r2, [vid_tags]

Xem thêm: https://họcwindows.vn/category/review

Nguồn: https://họcwindows.vn