Thư mục Windows.old được sinh ra khi chúng ta cài lại win, file này chiếm dung lượng rất lớn của ổ C |(ổ cài đặt) của chúng ta, chính vì vậy chúng ta phải tiến hành hóa nó khỏi ổ C, #win10 #win7 #windowsold

Tag: cách xóa thư mục windows old, win10, win7, windows.old

Xem thêm: https://họcwindows.vn/category/review

Nguồn: https://họcwindows.vn