Các khóa học online của mình đã có tại:
=========================================================
Hướng dẫn cài đặt bộ công cụ MySQL server community miễn phí và công cụ MySQL Workbench. thân triệu channel-let’s grow together!

Khóa học hiện đã có phiên bản web:

Link vào trang download:

Link tải MySQL server:

Link tải MySQL Workbench:

Tag: install mysql windows, lập trình C/C++ java, android, cấu trúc dữ liệu, sql, python, thủ thuật lập trình căn bản. hướng dẫn trình. ngôn ngữ triệu thân. ngon ngu lap trinh, thân triệu, lập trình thân triệu, java thân triệu, c++ thân triệu, c thân triệu, ctdlgt thân triệu, sql thân triệu

Xem thêm: https://họcwindows.vn/category/review

Nguồn: https://họcwindows.vn